Reference

technologie pro suseni biomasy

TECHNOLOGIE PRO SUŠENÍ
BIOMASY S VYUŽITÍM TEPLA
Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

bioplyn1 bioplyn2 bioplyn3

Technologie zajišťuje využití odpadního tepla z bioplynové stanice ( ale i např. z konvenčních zdrojů ).

Při jejím použití lze sušit celou řadu zemědělských vstupních materiálů, především pak digestát z bioplynové stanice, ale paralelně také dřevní štěpku a piliny a suroviny dostupné zejména v agrosféře jako: drcené seno, obilná, řepková, nebo kukuřičná sláma ( pro tyto produkty dodáváme periférní zařízení vhodná pro dosažení potřebné frakce), přičemž jejich využití je zejména jako biopalivo pro menší, ale i větší teplárny a elektrárny.

 

Výstup ze sušárny je možné následně napojit na tato zařízení : peletizační linka, briketovací linka ( tyto jsou volitelnou součástí dodávky).

 

Výhody použití zařízení :

  • pro zlepšení ekonomiky provozu bioplynových stanic
  • navazuje na požadavky nové legislativy v této oblasti v ČR, ale i v ostatních zemích Evropy
  • využívá odpadní teplo – spaliny z motorů o teplotě cca 450 °C a současně i odpadní teplo z kogeneračních jednotek – vodu o cca 90 °C
  • jedná se o speciální typ šnekové modulární sušárny
  • základní model je aplikace ke kogenerační jednotce již o elektrickém výkonu cca 500 – 600 kW
  • je možné dodat individuální model kompletní sušárny  i pro instalace bioplynových stanic s vyššími výkony

 

UKÁZKY Z REFERENČNÍ REALIZACE SUŠÁRNY BIOMASY PRO BIOPLYNOVOU STANICI

 

bioplyn3 bioplyn4 bioplyn5