Reference

kotlenabiomasu

KOTLE NA BIOMASU

A ZAŘÍZENÍ K NIM (ROZSAH VÝKONU KOTLŮ 100 – 6 000 kW),
SYSTÉMY DOPRAVY PALIVA

kotle1 kotle2 kotle3

 

Dodávky připravujeme s výrobcem s 20 – ti letou tradicí s více než 400 realizovaných instalací v Evropě.

 

Řízení spalovacího procesu i pomocí volně programovatelného PLC regulátoru SIEMENS CLIMATIX s dotykovým panelem ve vysokém rozlišení a vzdáleným přístupem pomocí ethernetu.

Vysoce efektivní modulace výkonu na základě zatížení kotle a požadavku výroby tepla.

Zpracovávané druhy biomasy : dřevní štěpka, pilina, odřezky z dřevozpracujcích provozů, pelety dřevní, pelety agro.

 

 

Automatické teplovodní kotle – 100 kW – 6 000 kW

 

Účel použití – teplovodní kotel :

Výroba teplé vody do 1050C pro : ústřední vytápění budov, sušárny řeziva, sušárny palet, vytápění výrobních, skladových hal, hotelů, penzionů a kancelářských budov.

 

Příklad uspořádání automatické kotelny o výkonu 1 MW

– zásobník paliva s hrabicovým vybíráním na cca 100 hod provozu

 

kotle4

 

1 – teplovodní kotel 1 MW

2 – provozní předzásobník paliva s protipožárním oddělením

3 – dopravní cesta paliva

4 – hrabicové vybírání

5 – spalinová cesta,komín

6 – elektrorozvaděč, měření a regulace

 

 

Příklad uspořádání automatické kotelny o výkonu 300 kW

– zásobník paliva s rotačním vybíráním na cca 100 hod provozu

 

kotle5

 

1 – teplovodní kotel 300 kW

2 – palivová šachta s protipožárním oddělením

3 – šneková dopravní cesta paliva

4 – rotační vybírací systém

5 – spalinová cesta, komín

6 – elektrorozvaděč, měření a regulace

 

 

Automatické horkovzdušné kotle – 150 kW – 6 000 kW

 

Účel použití – horkovzdušný kotel:

Instalace do technologických celků pro výrobu sušícího média do sušárenských technologií, kde lze použít spaliny v kombinaci se vzduchem.

Variabilní provedení roštu podle druhu spalovaného paliva.

kotle6 kotle7 kotle8 kotle99

 

Příklad uspořádání automatické kotelny o výkonu 1 MW

 

kotle9

 

Příklad sestavy automatické kotelny o výkonu 1,8 MW se zásobníkem
paliva 10 m3 včetně dohořívací komory pro prodloužení dráhy spalin

 

kotle10

 

1 – teplovzdušný kotel

2 – provozní předzásobník paliva

3 – technologické přisávání vzduchu

4 – zhášecí zařízení

5 – havarijní teplovod

6 – propoj s těsnými klapkami

7 – měření a regulace kotle

8 – sušárna

9 – dohořívací komora

 

Systémy dopravy paliva


 

– doprava štěpky, doprava pilin, ostatních paliv – biomasy ze sila, nebo skladových bunkrů do kotle – pro pohony užívány produkty LENZE (Německo)

 

doprava1 palivo2 palivo3
palivo4 palivo5 palivo6

 

 

 Komínové systémy  – M E T A L O T E R M ( Holandsko )

komin

 

Inteligentní systém měření a regulace – S I E M E N S

 

Celý průběh spalování, od dopravy paliva ze zásobníku až po připojení kouřovodu ke komínu je regulován a řízen prostřednictvím mikroprocesorového zařízení s pamětí vyvinutého společností SIEMENS.

siemens1 siemens22 white-block