Reference

paliva

PALIVA Z BIOMASY

paliva1 paliva2 paliva3

Naše společnost se zaobírá obchodem s palivy z biomasy, z pohledu  energetického využití biomasy se pak soustřeďujeme na její potenciál , konkrétně teplo vznikající přímým spalováním v topeništích (dřevo, dřevní odpad, sláma, atd.), resp. zpracovávanou /zušlechtěnou biomasu na kvalitnější paliva tzv. fytopaliva – pelety a brikety vhodné především pro suché procesy – termochemické přeměny biomasy: 

 

 

Rozdělení paliv – pelet :

 

Třída A1

Kvalita používaná v kotlích a kamnech v domácnostech. Pelety jsou vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry a mohou obsahovat pouze 0,7 % popela.

Třída A2

Používá se ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká víc popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a tedy i vyšší procento popele, max. do 1,5 %.

Třída B

Dřevěné pelety pro průmyslové využití. Zde je již dovolen větší podíl popele, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry.

 

Pro naše osvědčené klienty vykupujeme větší množství pelet a briket, stejně tak jsme schopni tato paliva v případě zájmu dodat, vč. individuálního balení. 

 

Ceny sjednáváme s klientem individuálně pro každý jednotlivý obchodní případ:
Minimální obchodované množství: od 110 t/ měsíc, nebo 1 300 t/rok.