Reference

okorneni

ODKORNĚNÍ A ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY 

odkorneni1 odkorneni2 odkorneni3

 

ODKORNĚNÍ KULATINY

 

Ve spolupráci se zahraničním partnerem nabízíme víceúčelový odkorňovač určený pro štěpkovací provoz. Tyto stroje lze použít jak k odkornění kulatiny – dřeva, měkkého i tvrdého

dřeva, malých i velkých průměrů. Zařízení dostatečně rychle odkorňují materiál o malém průměru ale mají zároveň dostatek výkonu pro odkornění velkých průměrů materiálu.

Systém spirálového odkornění, rotuje a posouvá materiál okolo odkorňovací hlavy osazené odkorňovacími tvrdokovovými segmenty. Tento systém dovoluje variabilní nastavení optimální rychlosti odkornění a využití plné kapacity stroje za všech podmínek.

Například je možné odfrézování kořenových náběhů a dalších nerovností na odkorňovaném kmenu, zrychlit podávání u materiálu s malým průměrem, atp.

 

odkorneni4 odkorneni5 odkorneni6

 

Schéma stacionárního zařízení odkorňovače :

 

odkorneni-schema

 

Centrální sekce, kompletně s odkorňovacím mechanismem, odkorňovací hlavou a uzamykatelným odkorňovacím stolem ( odkorňovací stůl díky této funkci může kopírovat nerovnosti kmene, nebo kmen zafrézovat do “rovna”).

Centrální sekce odkorňovače je navržena i pro odkornění materiálu s průměrem v rozsahu :  152 mm – 1219 mm.

 

 

Podávání materiálu 

odkorneni7 odkorneni8 odkorneni9

 

 

ŠTĚPKOVÁNÍ KULATINY

 

Dodáváme také stacionární i mobilní verze průmyslových štěpkovačů, počínaje kompaktním bubnovým štěpkovačem s max. průměrem vstupního materiálu až 45 cm  a konče diskovým štěpkovačem s průměrem vstupního materiálu  76 cm. Zařízení mohou být dodána s úpravou na výrobu mikroštěpky, nebo např. štěpky G50, atp.

 

Diskový štěpkovač 

stepkovac

 

Štěpkový buben

– osvědčený, stupnovitě uspořádaný, tvrdokovové držáky nožů

Podávací systém

– agresivní pohyblivá podlaha a velký podávací válec

Drtič odkorněné hmoty

– zařízení drtí i jiné nesourodé dřevní hmoty

buben

podavac

drtic