Reference

stripe-technologie-na-zpracovani-biomasy

TECHNOLOGIE NA ZPRACOVÁNÍ BIOMASY

DŘEVNÍ HMOTA


 

 matice1

AGRO BIOMASA


 

 matice2

 

Zajišťujeme a řídíme dodávky a montáže jednotlivých zařízení i ucelených technologických komplexů  pro zpracování biomasy.

Ve spolupráci s českými, západoevropskými, ale např. i americkými partnerskými firmami realizujeme dodávky technologických komplexů na klíč pro všechny procesy od vstupu materiálu v surovém stavu až po skladování a expedici hotových produktů.

Naše společnost nabízí zákazníkům vyzkoušení jejich originální suroviny v kooperujících, nebo přímo spoluvlastněných, partnerských provozech v České republice i v zahraničí.

S našimi subdodavateli a strategickými partnery pro individuální potřeby investora vyvíjíme zejména peletizační linky, sušárny biomasy a kotelny na biomasu, přičemž k nim dodáváme i zařízení na přípravu biomasy jako vstupní suroviny do výroby, např. rozebírače balíků slámy, dále odkorňovače, štěpkovače, mlýny a drtiče zejména dendromasy.

 

NABÍDKA


 

ikona-peletky

TECHNOLOGIE PRO
VÝROBU PELET

sušárna biomasy

SUŠÁRNA BIOMASY

ikona-susarna

SUŠÁRNA BIOMASY
S VYUŽITÍM TEPLA
Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

ikona-kotle

KOTLE NA BIOMASU
A ZAŘÍZENÍ K NIM ( 100 – 6 000 kW),
SYSTÉMY DOPRAVY PALIVA

ikona-odkorneni

ODKORNĚNÍ A ŠTĚPKOVÁNÍ
DŘEVNÍ HMOTY

ikona-baleni

BALENÍ HOTOVÝCH
PRODUKTŮ, HALY
PRO USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ